TransplantERENdag


TransplantERENdag

Dit jaar op 4 juni is er weer een herdenkingsdag voor orgaandonoren. De dag wordt heel mooi “TransplantERENdag” genoemd omdat veel ontvangers die dag bij het monument of elders hun donor eren. Het monument staat naast de Grote Kerk te Naarden in de St. Annastraat, waar veel ontvangers zich dan verzamelen.

Het Nationaal Donor Monument

Transplanterendag in Naarden

Opklimmen uit het dal

Wanneer iemand een orgaantransplantatie krijgt, weet hij of zij vaak niet wie het orgaan heeft gedoneerd. Voor getransplanteerden is hun donor een held, omdat deze hen een tweede leven heeft gegeven. Zij kunnen echter meestal niet in contact komen met nabestaanden om deze dankbaarheid te tonen.

Het Nationaal Donor Monument is een monument ter herinnering aan alle anonieme donoren die hun organen hebben afgestaan. Het donormonument is een plaats waar getransplanteerden hun donor kunnen bedanken. Daarnaast is het een plek waar nabestaanden van donoren troost kunnen vinden, want door de keuze van hun familielid of vriend hebben anderen een nieuwe kans gekregen.

Meer informatie kunt u vinden op de Website van het Donormonument