Beurzen uitreiken 1


Het was vandaag een bijzondere dag. Ik mocht vier onderzoeksbeurzen uitreiken aan jonge artsen en onderzoekers. Deze beurzen, officieel heten ze Dekkerlaureaten, zijn genoemd naar dr. E. Dekker, een oud-directeur van de Hartstichting.

Beurzen uitreiken namens de HartstichtingElk jaar in januari krijgen tien tot vijftien wetenschappers van de Hartstichting de kans om onderzoek te doen naar het hart en de bloedvaten. Daarmee groeit de kennis van ons lichaam en de ziektes die daarin voorkomen. En daaruit komen nieuwe methodes om ziektes te herkennen, behandelen, te genezen of zelfs te voorkomen.

Beurzen vol Hoop

Voor de wetenschappers is zo’n beurs een grote eer en betekent het de kans om een aantal jaren onderzoek te kunnen doen en betalen. Voor patiënten betekent elk van deze onderzoeken meer hoop voor de toekomst.

En daarom mogen mensen die patiënt zijn of fondsenwerver deze beurzen uitreiken. Zo komen de wetenschappers in contact met de mensen voor wie zij het verschil gaan betekenen. Of al hebben betekend. Ik was een van die mensen en in mij is veel van het onderzoek van de afgelopen jaren tot resultaat gekomen.

Al dertig jaar loopt dit programma en in die periode is vijfenvijftig miljoen Euro bij honderden onderzoeken terecht gekomen. De resultaten daarvan werden vandaag ook zichtbaar gemaakt. En de kansen voor mensen met hartproblemen en beroertes zijn in die jaren sterk verbeterd. Er is echter nog werk genoeg en dus mochten vandaag dertien wetenschappers zo’n beurs ontvangen. Op de website van de Hartstichting kunt u de details ervan lezen.

De vier die ik mocht uitreiken.

Ik mocht vier jonge artsen zo’n beurs uitreiken. En het bijzondere was dat elk van die onderzoeken wel iets met mijn levensloop als hartpatiënt te maken had. Ik heb ze, ter inspiratie, een exemplaar van mijn boek gegeven.

Beslismodel voor behandelen aneurysma in de hersenen
Neuroloog in opleiding Annemijn Algra. Zij werkt aan een beslismodel dat artsen en patiënten helpt bij een keuze voor behandeling van een aneurysma in de hersenen.

Interactieve app die werking medicijnen voorspelt bij individuele patiënt
Specialist in opleiding Jannick Dorresteijn. Hij werkt aan een interactieve app die voorspelt of een medicijn effectief is voor een bepaalde patiënt. (Op deze video vertelt hij zijn verhaal)

Rol van de bundel van Bachmann bij boezemfibrilleren
Arts-onderzoeker Christophe Teuwen. Hij onderzoekt met een nieuwe techniek of er verstoringen optreden in de bundel van Bachmann bij mensen met boezemfibrilleren.

Nierfalen voorkomen na een hartoperatie
Arts-onderzoeker Nicole Dekker. Zij wil met een Dekkerbeurs achterhalen hoe nierfalen kan ontstaan na een hartoperatie en hoe dit te verhelpen is.

Op het nieuws via het ANP: